Personal experiences of teenagers

Osobní zkušenosti z Indie


Tyto dva dny pro mě byly jedny z nejpřínosnějších dní v mém životě. Když jsem poprvé uviděl rozvrh a těch deset sezení ve dvou dnech, říkal jsem si, jak jen zvládnu sedět tak dlouho. Ale později jsem se přistihl, ze přicházím do meditační haly o patnáct minut dřív a tiše medituji. - Ammu (11. třída)


Nejdřív, když jsem s ánápánou začal, přišla mi nudná. Když jsem v sobě ale začala pozorovat změnu, zamilovala jsem si ji. Ánápána je hodně dobrá a zajímavá. Je těžká, ale ne nemožná. Nejdřív se objevily nějaké bolesti, ale jak jsme dále praktikovali, bolesti se zmírnily a začala jsem se cítit velmi dobře. Můžeme takto zvýšit své sebevědomí a zmírnit hněv, lhaní atd. Na závěr bych řekl, že každý by se měl ánápánu naučit a žít šťastný život. - Pooja Mantri (8. třída)


Mé zkušenosti po jednom měsíci praktikování ánápány:
Uvěřím, když se sama přesvědčím. S vírou, která pramení z mé vlastní zkušenosti, můžu upřímně říct, že nejenže já sama se cítím klidnější, ale myslí si to také lidé okolo mě. Měsíc je dlouhá doba a jako obvykle jsem si prošla veselejšími i smutnějšími okamžiky, ale mé každodenní praktikování ánápány mi rychle pomohlo získat zpět rovnováhu. - Lakshmi Naik


Mám pocit, že teď se mi bude lépe soustředit na učení, a i když soustředěnost ztratím, budu schopný pozornost rychle vrátit zpět ke knihám. - Gauthami (10. třída)

Jsem moc rád, že jsem se tohoto kurzu zúčastnil. Nikdy bych nečekal, že by účast na kurzu mohla změnit mé myšlenky. Teď dokážu lépe rozlišit mezi dobrým a špatným, naučil jsem se ovládat svou mysl a dokonce bych se rád zúčastnil desetidenního kurzu. - Chodup Tenzing (9. třída)

Upřímně řečeno, než jsem se zúčastnil, nápadu jít na meditační kurz jsem se smál. Považoval jsem kurz za bolestivou zkušenost, která je jen ztrátou času a energie. Po začátku kurzu jsem si však začal uvědomovat, že jsem se mýlil. Tento kurz meditace byl pro mě něčím absolutně novým, o jehož podstatě jsem dříve neměl ponětí. Je to prostředek k načerpání energie a posílení mysli. Dá vám nejen duševní, ale i tělesnou sílu. My studenti neustále cítíme napětí a nervozitu, děláme si starosti se školou a budoucností. Jako všichni náctiletí jsme neustále vzrušení. Proto bychom měli meditovat 15 až 20 minut dvakrát denně. To nám usnadní se soustředit na studium a tím nám pomůže dosáhnout našich životních cílů. Ánápána je technika, která je podle mě velmi užitečná a dokáže vést mladé mysli správným směrem. – Nazia Abedin (9. třída)

Zpět nahoru

Osobní zkušenosti z Asie


Má roztěkaná mysl - úvaha studenta z Malajsie


Sázení stromů v Malajsii

Dokážu se lépe soustředit na cokoli, co zrovna dělám, a jsem méně roztěkaný než dřív. - chlapec ze Singapuru

Má schopnost se soustředit se zvýšila a do jisté míry se mi také daří zvládat můj hněv. - Sagarika, dívka ze Singapuru

Svůj první kurz ánápány jsem absolvoval v centru Dhamma Joti v Yangůnu v roce 2000, když mi bylo 8. Od té doby jsem se zúčastnil čtyř třídenních a jedenácti jednodenních kurzů.

Líbí se mi tato úžasná technika, která mi ukázala krásu přírody. Než jsem ji poznal, má mysl byla neustále zaměstnána myšlenkami na budoucnost. Získal jsem větší sebevědomí a odhodlání čelit stresu, obavám, hněvu a strachu. Ánápánu praktikuji vždy před spaním a spolu s tatínkem a maminkou společně praktikujeme ráno u jídelního stolu před snídaní. Těchto 10 nebo 15 minut ánápány každý den po dobu asi jednoho roku mi pomohlo změnit mé chování a mou povahu. Předtím byla má koncentrace velmi slabá. Teď mám pocit, že se koncentrace zlepšila.

Ánápána je tím nejlepším nástrojem pro ovládání mysli, protože kluci v mém věku se lehce nechají ovlivnit a zkazit špatnými kamarády. Udržuje na na správné cestě. Ánápána je velmi dobrá technika, která pomůže úplně každému rozvinout jeho nadání. Pomohla mi dosáhnout prvního a druhého místa ve školních závodech v plavání.

Jsem vděčný panu Goenkovi, všem učitelům na tomto kurzu a svým rodičům. Myslím, že každý by se měl naučit ánápánu a žít šťastně. - Wai Yan Hpone Paing


Tvořivé aktivity, kurz pro náctileté v Dhamma Joti v Yangůnu

Prvního dětského kurzu ánápány jsem se zúčastnila už v osmi letech. Inspirovala mě k tomu maminka. Zážitek z prvního kurzu byl tak intenzivní, že jsem se od té doby zúčastnila již asi třinácti dalších dětských kurzů. Úplně to změnilo můj způsob uvažování, především mé sebevědomí, koncentraci na školu, zájem o to, jak se cítí druzí a celkově jsem hodnější.

Když mi bylo 16 let a šel jsem na kurz ánápány, učitel mě požádal, abych na kurzu pomáhal jako dobrovolník. Během půlhodinové meditace ánápána jsem začal cítit nějaké nečekané pocity. Nejdřív mě to vylekalo a svěřil jsem se učiteli. Učitel mi navrhl, abych se přihlásil na 10tidenní kurz vipassany. Mí rodiče a sestra mi to taky doporučili. Zoho kurzu se zúčastnila také má sestra a celkem osm dalších kamarádů mladších dvaceti let. Ten zážitek z kurzu byl pro mě tak úžasný, že se mi těžko popisuje, co jsem cítil. Asistující učitelé mi taky pomohli a podpořili mě. Nakonec jsem kurz úspěšně dokončil.

Teď se dokážu lépe soustředit na učení a pomáhám taky otci s jeho podnikáním. Právě jsem složil zkoušky – čtyři předměty na jedničku, dva na dvojku.

Do budoucna bych se chtěl zúčastnit alespoň jednoho desetidenního kurzu ročně a navrhnu taky svým kamarádům, aby se kurzu zúčastnili. Všem učitelům jsem opravdu vděčný. - Nitesh Verma


Dívky popisují svůj zážitek z kurzu

Začala jsem meditovat v šestnácti letech. Nejdřív tu byly jen jednodenní kurzy pro děti. Třídenní kurzy se tehdy ještě nepořádaly. Na jednodenních kurzech byly děti rozděleny do skupin podle věku. Oba mí rodiče meditují, takže chtěli, abychom se já a můj bratr zúčastnili dětského kurzu.

Nejdřív jsme tam nešli ani tak kvůli meditaci, ale upřímně řečeno jenom kvůli rodičům. Jako pro šestnáctiletou holku pro mě tehdy bylo velmi těžké sedět celou hodinu se zavřenýma očima. Někdy jsem si říkala: „Proč nás tak mučí?“ Haha...!

Ale pomalu a postupně, jak šel čas, objevila jsem v sobě více klidu, trpělivosti a sebevědomí. Zlepšila se má koncentrace. Než jsem začala meditovat, chybělo mi sebevědomí a trpělivost, a byla jsem proto velmi vznětlivá a naštvaná. Jak jsem se účastnila dalších a dalších dětských kurzů, zlepšily se mé známky ve škole, díky zlepšené koncentraci. To mi pomohlo začít si víc věřit.

Jednoho dne mi rodiče navrhli, abych se zúčastnila desetidenního kurzu. Velmi ráda jsem šla a snažila se dodržovat všechna pravidla. K mému překvapení to ve mně přineslo spoustu změn, které nedokážu vyjádřit slovy. Mí rodiče a bratr jsou na mě velmi pyšní. Studuji momentálně v zahraničí, takže jsem sama. Meditace mi pomáhá se rozhodovat, co je špatné a co dobré. Dává mi sílu lépe komunikovat s lidmi a také mi pomáhá lépe chápat problémy a pocity druhých.

Myslím, že všichni, hlavně náctiletí a mladí, by měli zkusit meditaci, aby mohli vést lepší život a zlepšit svou povahu. - Chitra Verma


Dívky v Myanmaru

Prvního kurzu ánápány, vedeného panem Goenkou, jsem se zúčastnila v roce 1996 v centru Dhamma Joti v Yangůnu. Bylo mi tehdy osm let. Od té doby jsem ve stejném centru absolvovala všechny další kurzy – jednodenní, dvoudenní a třídenní. Praktikovali jsme ánápánu a diskutovali v malých skupinkách. Považuji to za velmi užitečné pro život.

Před kurzem nás velmi inspirovalo, když nám pověděli o panu Goenkovi, našem současném učiteli, a o celé linii učitelů - Sayagyi U Ba Khinovi, Saya Thetgyi, ctihodném Ledi Sayadaw a samotném osvíceném Buddhovi, který učil techniku ánápána-satí. Měli jsme možnost dodržovat pět morálních pravidel.

V malých skupinkách jsme diskutovali o tom, co je to Dhamma (pravda nebo zákon přírody) a o vlastnostech ušlechtilých lidí. To nás motivovalo poctivě praktikovat ánápánu na skupinových sezeních v hale. Kurz nám ukázal stezku, kterou se musíme dát, abychom mohli vést šťastný život a přispívat také ke štěstí druhých. Vnímali jsme mettu (milující laskavost) učitelů a pomocníků, kteří byli tak příjemní a hodní a pomohli nám porozumět tomuto učení.

Praktikuji každé ráno a každý večer deset minut, aby to semínko, které nám dal Goenkadží, mohlo vyklíčit a aby z té malé rostlinky mohl vyrůst velký strom, který bude plodit ovoce, květy a poskytovat mi v životě stín.

Praktikování ánápány mi přineslo tyto výsledky:

- Nwe Lei Ko Ko (Ve věku šestnácti let Nwe Lei Ko Ko složila přijímací zkoušky, se skvělými výsledky ve všech šesti předmětech. V sedmnácti se úspěšně zúčastnila svého prvního 10tidenního kurzu vipassany a o rok později dalšího. Momentálně studuje ve druhém ročníku na Institutu Medicíny v Yangůnu.)


Přestávka na aktivity v Džogdžakartě

Když je mysl rozrušená, plná strachu, hněvu nebo smutku, můžeme chvíli meditovat ánápánu a to nám pomůže mysl zklidnit a zjasnit. - mladý chlapec v Džakartě, 2010

Uvědomuji si, co se odehrává v mé mysli. To je velmi užitečné, abychom nebyli otroky své mysli. - mladý chlapec v Džakartě, 2010

Zpětná vazba od studentů na kurzu pro mladé v Džakartě v roce 2009:


Kurz v Džokdžakartě v Indonézii

Zpět nahoru

Osobní zkušenosti v Evropě


Mladí lidé v centru vipassany v Herefordu ve Velké Británii

Meditace je vzácný okamžik, který člověk tráví v klidu, daleko od hluku, daleko od všeho! Tento klid je v životě tak vzácný. Život je řeka, kterou člověk čistí jen tak málo, kromě kurzu meditace. Někdy je klidná, někdy rozbouřená, někdy kalná, někdy tmavá. Mysl je pořád přeplněná všemožnými myšlenkami. Meditace je skvělý způsob, jak si podmanit roztěkanou mysl. Je to taky lék na hněv a melancholii. - chlapec, 13 let

Když kurz začal, přišel mi nejdřív trochu těžký, ale jak pokračoval, zlepšilo se to. Většina lidí si myslí, že meditace je velmi snadná, že jen sedíte na zemi a nic neděláte, ale v tom se mýlí, protože je to jedna z nejnáročnějších věcí. Celou dobu se musíte soustředit na svůj dech. V centru Dhamma Dipa jsem už potřetí (po kurzu se školou jsem přišel na víkendový kurz) a hrozně rád sem chodím, protože se uvolním a zklidním. I doma se cítím klidnější a i rodiče si myslí, že jsem se změnil. Když medituji, přijde mi, jako by v pokoji nikdo jiný nebyl. Nemůžu se dočkat, až půjdu zase na další kurz a naučím se zklidnit ještě víc! - chlapec z Velké Británie
Zábavné aktivity v Německu

Zpět nahoru

Osobní zkušenosti v Severní Americe

Například když se naštvu na někoho ze své rodiny, tak můžu použít, co jsem se tady naučila. Nebo když budu dělat úkoly do školy, pomůže mi to se soustředit. - Rachel Tonyan

Líbil se mi večer, kdy jsme měli pizzu, i když neměli pizzu s houbami. Nakonec jsem meditovala 10 minut a pozorovala jsem svůj dech. Ráda jsem se procházela kolem rybníka během ranního cvičení. Naučila jsem se být trpělivější než normálně.


Kurz pro náctileté v Kanadě (nahoře) a studenti v Kalifornii a Washingtonu (dole).

    

Zpět nahoru

Osobní zkušenosti v Austrálii


Meditační hala v Dhamma Rasmi v Queenslandu

Kurz mě naučil, jak být klidná, pokojná a uvolněná. Líbila se mi meditační cvičení, která mi pomohla meditovat. Děti by se měly tohoto kurzu zúčastnit, protože jim to pomůže v meditaci a ta jim pomůže v jejich životě. Je to velmi užitečné. - Diana, 16 let

Získal jsem lepší porozumění meditaci a také zlepšil svou schopnost soustředit se. Bavilo mě se učit ánápánu postupně po malých krocích. Tento kurz je hodně užitečný. Cítíte se lépe a vidíte všechno v lepším světle. Děkuji, že jste mi spolu s dalšími dětmi umožnili se zúčastnit. - Udan, 14 let


Přestávka v Queenslandu

Myslím, že jsem získal větší kontrolu nad svou myslí a techniku, jak se zklidnit, když přijde nějaká krize. Líbilo se mi meditovat a poslouchat pana Goenku. Prostě to zkuste, určitě se vám to bude líbit. - Ruby, 14 let

Naučila jsem se jednoduchou techniku a jak ji využít v každodenním životě. Doufám, že se má koncentrace zlepší. Lekce jsou opravdu důkladné a přimějí vás se soustředit na svou meditaci. Skvělý den, který vám pomůže zlepšit se v meditaci a umožní váš osobní růst. Moc doporučuji. Díky všem organizátorům to byl velmi užitečný den. - Kasun, 16 let

Zpět nahoru

Osobní zkušenosti z Afriky

Myslím, že meditace je v tomto uhoněném světě velmi důležitá, protože nám pomáhá si udržet vyrovnanou mysl a také nám pomáhá dělat naši práci se správným porozuměním.


    

Fotografie z Etiopie a z Kapského města v Jižní Africe

Zpět nahoru

Mládež

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org