Poezie

Meditace ánápána
Ánápána svět náš prozařuje.
Je majákem, které cestu ukazuje.
Nekřičet a nebojovat.
Vždy poví nám, jak správně konat.
Ánápána nás učí dobrému.
Ukazuje, co je skutečnost,
a jak neprojevit podjatost.
Zlé věci z mysli bychom měli odstranit
a pevnou vládu nad ní nastolit.
Ánápána praví -
svůj dech musíš pozorovat
a techniku takto opatrovat.
Pro mě je ánápána skvělá
a v životě mi moc pomáhá.

 

– Aman Vadgama, 10 let (studentka na dětském kurzu konaném 5. listopadu 2005 v Bombaji)Cesta radosti
Je to cesta radosti,
přijď si ulevit od mrzutosti.
Tak tichá je, tak pěkná,
že přijdeš zas, jsem si jistá.
Soustředit se na dech svůj,
to přesně je úkol tvůj.
V meditaci vytrvej
a rozlobit se nenechej.
Instrukcím naslouchej,
vyrušování své mysli nedbej.
Pokud ti v životě mír chybí,
zde tvé problémy hravě zmizí.
Nebudeš nikdy lhát,
moudrostí budeš oplývat.
Pokud se budeš tímto řídit,
tvá budoucnost bude celá zářit.

 

– Mary Thomas (7. třída)Meditace
Meditace je prvním krokem k úspěchu,
krásu přírody přijmeš bez dechu.
Pět šíl dodržovat musíš
a nikdy smutek neokusíš.
Ve svém životě nebudeš krást
a lžím se budeš vyhýbat.
Nikoho nikdy nezabiješ,
a všemožným drogám se vyhneš.
Všichni lidé jsou mými bratry a sestrami,
vlastního dechu musí být všichni pány.
Kdykoliv a odkudkoliv – každý je zde vítán,
ať je mu sedm, osm nebo devět. Proto říkám –
meditace je prvním krokem k úspěchu.

 

– Riddhima Jain (9. třída)


Kapky deště

 

Stopy drápů nenávisti,
k tomu bolest ještě.
Vše lze hravě smýt
jedinou kapkou deště.

Deště moudrosti,
lásky, však strachu ne.
Deště takového, že nic zlého
ani nepřiblíží se ke mně.

Ten déšť, ta bouřka
ánápány,
je prvním krokem,
jak zažít chuť vipassany.

Ten déšť, ta praxe,
semínku dodá vláhy,
semínku Dhammy,
které navždy bude s námi.

 

– Shubha Parekh, 12 let (po absolvování 3 nebo 4 kurzů ánápány)Old Students

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org