O učení vipassany

Pan S. N. Goenka a jeho žena ElaichideviPan S. N. Goenka a jeho žena Elaichidevi jsou světoznámí a uznávaní učitelé. Starověkou indickou techniku vipassany v jejich podání lidé po celém světě ochotně přijímají jako jednoduchou, nesektářskou a univerzální metodu vhledu pomocí sebepozorování. Níže naleznete více informací o učitelích a tradici, ze které toto učení pochází. Níže naleznete více informací o učitelích a tradici, ze které toto učení pochází.

Od té doby, co pan Goenka v roce 1969 začal vyučovat, se učení rozšířilo na všechny kontinenty. Nyní ve světě existuje více než sto meditačních center vipassany. Všechna centra jsou nezávisle spravována dobrovolníky a kurzy jsou financovány z darů studentů, kteří kurz již absolvovali. K výuce dospělých v 10ti-denních a delších kurzech bylo vyškoleno více než 800 asistujících učitelů. Každý rok se takových kurzů uskuteční více než 1600.

V roce 1986 navrhl pan Goenka kratší jednodenní a třídenní kurzy, s cílem nabídnout dětem uvedení do této techniky. Začal školit učitele dětských kurzů, kteří se řídí osvědčenou strukturou kurzů. Ty byly pořádány nejprve v centrech, později ve školách, na táborech, ve výchovných ústavech a v domovech pro postižené děti a děti bez domova.

V roce 2000 nahrál pan Goenka instrukce pro jednodenní kurz v angličtině a jmenoval regionální koordinátory, jednoho nebo více pro každou zemi, aby dohlíželi na nové učitele a poskytovali jim podporu a vedení. V tuto chvíli působí více než 600 učitelů dětských kurzů. Všichni tito učitelé a dobrovolníci, kteří jim pomáhají, jsou lidé pravidelně praktikující vipassanu, kteří mají zájem pomáhat mladým lidem, bez nároku na odměnu. Pomocníci jsou prověřováni, aby se zajistilo, že jsou pro tento úkol vhodní. Každý rok se po světě uskuteční více než 1000 dětských kurzů.

Pro více informací navštivte sekci Termíny kurzů.

Jedná se o náboženství?

Technika je předávána v nesektářské podobě. Morální chování, jež je základem této techniky, je společné všem náboženstvím. Kurzu se mohou zúčastnit jak věřící, tak ateisté, aniž by museli měnit své přesvědčení. Kurz dobře zapadá do každého hodnotového vzdělávacího systému, ať je sekulární nebo náboženské povahy.

Pan Goenka.

S N Goenka

Pan S. N. Goenka (pro své studenty známý pod jménem Goenkadží) se narodil v hinduistické rodině obchodníků v Barmě (nyní Myanmar) v roce 1924 a zemřel v roce 2013.

Jako mladý student ve škole vynikal. V šestnácti letech měl již nastoupit na univerzitu v Rangúnu, ale neboť jeho otec velmi vážně onemocněl, musel namísto toho převzít vedení rodinného podniku,. Goenkadží se také brzy oženil, jak bylo tehdy zvykem. Jako velmi mladý muž měl v podnikání takový úspěch, že se stal čelným představitelem mnoha společenských organizací – v oblasti vzdělání, náboženství, sociálních aktivit, literatury a umění.

V té době však velmi trpěl vážnými migrénami. Po mnoho let, často bez přestávky, probděl mnoho dní a nocí. Obyčejné prášky proti bolesti nezabíraly a někdy se musel uchýlit k užívání morfia. Tato zkušenost umožnila panu Goenkovi dobře pochopit tlak, kterému dnešní mládež čelí.

Cestoval po světě za obchodem a poté začal hledat pomoc u nejlepších lékařů v Evropě, USA a Japonsku. Nikdo mu nedokázal pomoci.

Naštěstí se setkal se Sayagyi U Ba Khinem, mužem velkého nadání, moudrosti a oddanému službě společnosti. Sayagyi U Ba Khin of Burma

Sayagyi byl vysokým úředníkem v barmské vládě a učitelem meditace vipassana, jež byla předána o několik desetiletí dříve řadou mnichů světským učitelům. Goenkadží se toto učení zprvu zdráhal přijmout, neboť měl pocit, že se jedná o „buddhistickou“ tradici. Byl však svým učitelem ujištěn, že není nutné podstoupit žádnou konverzi. Goenkadží začal pod jeho vedením praktikovat vipassanu a velice brzy se nejen zbavil svých migrén, ale našel více štěstí, než by si mohl koupit za celé své jmění!

Dalších čtrnáct let Goenkadží důkladně praktikoval, zatímco se dále staral o svou rozrůstající se rodinu a podnikání. Vláda pak jednoho dne bez varování zabrala všechny jeho podniky a on tak přišel o většinu svého majetku. V roce 1969 se vrátil do Indie, aby se postaral o svou nemocnou matku a uspořádal kurz vipassany pro ni a pro třináct dalších studentů. Měl v úmyslu vrátit se do Barmy, ale stále více lidí ho žádalo o další kurz vipassany. Pocházeli ze všech společenských vrstev a náboženství. Univerzální nesektářské učení lidi z různorodé indické společnosti přitahovalo a brzy začali přicházet i příslušníci dalších národností.

Paní Elaichidevi Goenka (známa jako Matadží) byla také vyškolena Sayagyi U Ba Khinem a získala oprávnění k výuce vipassany. Později se v Indii připojila k panu Goenkovi a od roku 1979 spolu cestovali do mnoha zemí, aby zde učili vipassanu. V roce 2000 Goenkadží vystoupil s proslovem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku. Během své cesty v roce 2002 byl přizván, aby promluvil v sídle Organizace spojených národů na Summitu o světovém míru. I přes svůj mezinárodní věhlas Goenkadží vždy kladl důraz na užitečnost učení, spíš než na osobnost učitele.

Zpět nahoru

Rodiče

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org