Obecné informace pro rodiče

Meditace vipassana pro dospělé

V tomto období celosvětových společenských změn a neklidu, čím dál více lidí po celém světě hledá koncentraci, očištění a klid mysli pomocí praktikování meditace vipassana.

Vipassana znamená „vidět věci takové, jaké skutečně jsou“ a je to logický proces duševní očisty pomocí sebepozorování. Mnoho lidí se k vipassaně dostane až později ve svém životě, přejíce si, aby tuto techniku byli objevili dříve, protože je to tak účinná cesta k pokojnému a harmonickému životu.

dospělí v jižní Africe

Meditace ánápána pro děti

Ideální doba, kdy začít s prvními kroky tohoto duševního cvičení, je dětství. Děti již od osmi let věku se mohou snadno naučit techniku meditace ánápána. Ánápána je prvním krokem v praxi meditace vipassana. Je to pozorování přirozeného, normálního dechu, jak vchází dovnitř a vychází ven. Ánápána je jednoduchá technika, která pomáhá rozvinout koncentraci mysli. Je snadné se ji naučit. Jedná se o objektivní a vědeckou techniku. Pro pozorování je dech ideální předmět meditace, protože je nám vždy k dispozici a je zcela nesektářský. Ánápána je zcela odlišná od technik, které pracují s vědomým ovládáním dechu. Praxe ani vyučování meditace ánápána nejsou spojeny s žádnými obřady či rituály a technika je prezentována ve zcela nesektářské podobě. Tento přístup jde zpět až k Buddhovi, který znovuobjevil a začal vyučovat tuto techniku před 2500 lety. Buddha nikdy nevyučoval žádné sektářské náboženství. Vyučoval Dhammu - cestu k osvobození, která je univerzální. Pokračujíc v této tradici, tato technika se vyučuje ve zcela nesektářské podobě. Z tohoto důvodu přitahuje lidi nejrůznějšího původu, ze všech náboženství i bez náboženství, z každé části světa.

teens in South Africa

Užitek pro děti

Kromě toho, že jim pomáhá zklidnit a zkoncentrovat jejich mysl, ánápána pomáhá dětem lépe chápat sebe sama a to, jak funguje jejich mysl. Jak se učí zklidnit a koncentrovat svou mysl, získávají kontrolu nad svými reakcemi a jednáním. Rozvíjejí v sobě vnitřní sílu, která jim pomáhá zvolit správné a vhodné jednání namísto jednání škodlivého. To je přirozený vedlejší produkt této techniky. Z tohoto důvodu jim ánápána nabízí nástroj, který jim pomáhá zvládat nejistotu, strach a starosti dětství a dospívání. Díky její jednoduchosti je pro ně techniku snadné praktikovat a líbí se jim její vědecká a univerzální povaha.

Během posledních dvaceti let byly po celém světě uspořádány tisíce kurzů ánápány výhradně pro děti. Tisícům dětí, které se jich zúčastnily, přinesly kurzy užitek. U mnoha z nich došlo k pozitivní změně v jejich náhledu na svět, chování a povaze. Mnoho z nich zaznamenalo, že se dokáže lépe soustředit a že se posílila jejich paměť. Především však tyto děti získaly nástroj, který pro ně bude nesmírně cenný po celý zbytek života.

děti v jižní Africe

Děti jsou od přírody aktivní a nadšené, s chutí učit se a poznávat. Proto je na místě nabídnout jim možnost prozkoumat sebe sama a svou mysl se všemi jejími skrytými vlastnostmi, nerozvinutými schopnostmi a jemnými souvislostmi. Tím, že se naučí ánápánu, zasadí semínko zdravého zájmu o vnitřní sebepozorování a meditaci, což jim může později otevřít zcela novou dimenzi života.

Nabízené kurzy meditace ánápána

Kurzy jsou rozděleny podle věkových skupin. Dětský kurz je pro děti ve věku od 8 do 12 let. Kurz pro mládež je pro náctileté od 13 do 16 let. Někdy mohou být tyto skupiny pohromadě, pokud je méně účastníků. Některých kurzů se mohou účastnit studenti do 18 let. Kurzy jsou trvají jeden až tří dny. Rodiče nebo opatrovníci, kteří absolvovali desetidenní kurz s panem S. N. Goenkou nebo jeho asistujícími učiteli, mohou v centru během kurzu zůstat. Je možné, že budou následovat jiný rozvrh meditací než děti, a že budou mít příležitost v centru pomáhat. Ostatní rodiče a opatrovníci, kteří jen přivážejí své děti na kurz, mohou zůstat po dobu registrace, ale potom centrum opustí a vrátí se až na konci kurzu.

Během kurzu dostávají studenti meditační instrukce od S. N. Goenky, prostřednictvím audio- a videonahrávek. Kromě meditace se věnují také různým pohybových a tvůrčím aktivitám, jak je vidět na ukázce rozvrhu. Na kurzu pro mládež mohou být meditační sezení delší. Na všech těchto kurzech jsou skupinkám studentů přiřazeni dobrovolníci, kteří se během kurzu starají o jejich potřeby a pohodlí.

Fotografie z Jižní Afriky
Fotografie z Jižní Afriky

Zpět nahoru

Rodiče

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org