Otázky a odpovědi: morálka

Podstata morálního života spočívá v tom, že se nesnažíme omlouvat nesprávné chování. Jednou z výmluv bývá, že v tomto světě musíme jednat nečestně, abychom uspěli, protože všichni ostatní tak jednají a tím se dostávají rychleji kupředu. A pokud nebudeme dělat to samé, zůstaneme pozadu.

Rozuměj, že takový způsob uvažování je výsledkem slabosti mysli. Meditace tvou mysl posílí natolik, že tě již nikdy ani nenapadne chovat se nemorálně a úspěch nalezneš přímo před svým prahem. Pokud se naopak budeš obávat neúspěchu kvůli tomu, že nepoužíváš nečestných metod, pak se tento strach stane příčinou tvého neúspěchu. Silná mysl ti přinese úspěch. Proto musíš svou mysl posilovat a ne ji pod tou či onou záminkou oslabovat.

Jak porosteš, začneš si všímat, že lidé, kteří získali jméno, slávu, postavení a bohatství nečestnými prostředky, a kteří navenek vedou velice úspěšný život, jsou uvnitř podráždění a hodně se trápí. Jak pokročíš na této stezce, uvědomíš si, že takovým lidem chybí v noci dobrý spánek a klid mysli během dne. Co získali tím, že jsou tak úspěšní? Bohatství, postavení, sláva a jméno jsou zbytečné, pokud nepřináší štěstí a vnitřní mír.

Na druhou stranu člověk, který není tak bohatý ani slavný, ale má spokojené a soucitné srdce, je tou pravou ušlechtilou duší a vede skutečně šťastný život. Pokud tedy chcete soutěžit a být úspěšní, nevydávejte se špatnou cestou. Proto se učíte meditovat v tak raném věku - abyste za žádnou cenu nesešli ze správné cesty. Nevydávejte se špatnou cestou ani když směřujete ke správnému cíli. Vždy jděte správnou cestou vstříc správnému cíli.

To je vskutku dobrá otázka. Pokud by nám pozorování dechu nepomáhalo dodržovat morálku a zlepšovat sama sebe, pak by to byla ztráta času. Tato technika člověku skutečně pomáhá žít dobrý život. Pokud vytrváme v pozorování přirozeného dechu, zjistíme, že nám to pomáhá získávat kontrolu nad naší myslí. Naše mysl nebude tak slabá a neklidná. Její schopnost koncentrace se zlepší. Čím více se soustředí, tím se stává silnější a moudřejší. Zlepšuje se schopnost uvědomění, všímavosti. Pokud se mysl rozhněvá, okamžitě si to uvědomí. Pak jediné, co musíte udělat, je několik minut pozorovat dech a hněv zmizí. Dříve, když jsme měli špatnou náladu, tak jsme se buď na někoho rozkřičeli nebo jsme se úplně přestali ovládat a uhodili jsme jej, což je špatné. Takto díky ánápáně přestaneme ubližovat. Jakýkoli špatný čin, který vykonáme, znečišťuje naši mysl a každý, kdo praktikuje ánápánu, si to ihned uvědomí. Způsob, jakým se můžeme té nečistoty zbavit, je po nějakou dobu pozorovat svůj dech. Když vytrváme v jeho pozorování, nečistota zmizí a nás to ochrání před tím, abychom někomu ublížili.
Jak již bylo vysvětleno – když ztratíme klid, nepravidelnost našeho dechu nám dá varovný signál. Jakmile hned zaměříme svou pozornost na dech, staneme se více ostražitými a vyvarujeme se špatného jednání.
Proč pěstovat smysl pro humor, který vás k takovému chování vede? Existuje tolik žertů, při kterých se nemusíte chovat nemravně. Pokud uděláte něco špatného jednou, i když jen v legraci, budete v pokušení to dělat znovu a znovu. Dnes to děláte jen jako vtip a zítra se z toho pro vás stane zvyk. Budete si to neustále ospravedlňovat. Nemorálnost je vždy špatná, tak se jí snažte vyhnout i v legraci.
Otázka, kterou byste si měli položit, by měla znít takto: „ Proč jenom neodeženeme komáry, když nás kousnou? Proč je chceme zabíjet?“ Pokud vás koušou, zbavte se jich pomocí vonné tyčinky proti komárům nebo repelentu, aniž byste je zabíjeli. Používejte tyto prostředky například když meditujete, a komáři se vám zdaleka vyhnou. Samozřejmě, že vám není příjemné, když vás někdo zraní. Komár je živá bytost tak jako vy a narodil se s přirozeným instinktem sát krev jako svoji potravu. Když je nechcete krmit, nezabíjejte je, pouze si je držte od těla, tím nikomu neublížíte.

Lhaní je nesprávný čin za jakýchkoliv okolností. Zvyknete si ospravedlňovat lež, i když není morálně ospravedlnitelná. V první řadě - jak si můžete být jisti, že důvod, proč lžete, je správný? Nikdo není neomylný, když jde o hodnocení a chápání věcí, a to platí i o vás. Je těžké být dokonalý a vědět jasně, zda jste lhali z rozumného důvodu. A i když říkáte, že jste si jistí, že jste lhali ze správného důvodu, pak s velkou pravděpodobností zalžete znovu v jiné věci, o které si myslíte, že je správná. Pokud lžete opakovaně, zvyknete si na to a budete to stále omlouvat s tím, že malá lež nevadí. Na lhaní si nikdy nezvykejte. Nepodlehněte pokušení lhát z jakéhokoliv důvodu, ať už se vám jeví sebelepší. Mluvte pouze pravdu.

Někdy se vyhnete pravdě ze strachu, že byste někomu mohli uškodit. Například se váš učitel zeptá, kdo ve vaší třídě něco provedl. Víte, že to byl váš kamarád, ale nechcete, aby byl potrestán. Tak prostě zalžete, že váš kamarád to nebyl. Pochopte ale, co se kvůli tomu stane. Na první pohled to vypadá, že ho malá lež ochránila před trestem. Ale ve skutečnosti došlo k velké újmě a vy jste kamaráda ve skutečnosti podpořili v tom, aby podobnou věc udělal znovu. Protože ho nikdo neopravil ve chvíli, kdy udělal chybu, dodá mu to odvahy udělat stejnou věc zas a znova. Tak povede vaše lež k jeho špatnému chování a následnému utrpení. Pokud by pravda vyšla najevo hned, učitel by mu udělil přiměřený trest, aby ho odradil od podobného chování v budoucnu.

Není nic špatného na tom mlčet, pokud se nechcete k dané věci vyjadřovat. Pokud si myslíte, že byste mohli říct něco nesprávného nebo zavádějícího, pak s pokorou a pevností můžete odmítnout odpovědět. Neudělali jste nic špatného tím, že jste řekli pravdu, kterou je, že si nepřejete odpovídat. V opačném případě, pokud se snažíte někoho ochránit tím, že zalžete, můžete udělat více škody než užitku. Nejen že můžete poškodit svého přítele, ale můžete poškodit také sebe tím, že si začnete zvykat lhát.

Tak jako chráníš ostatní tím, že se chováš morálně, stejným způsobem ochráníš i sám sebe. Na jedné straně se chceš chránit a na straně druhé mluvíš o špatných činech. Pokud budeš jednat nemorálně, výsledkem bude utrpení. Jak potom můžeš tvrdit, že jsi se chránil? Ve skutečnosti jsi zničil vlastní bezpečí tím, že ses neřídil správnými pravidly chování. Musíš posílit svou mysl. Když je mysl slabá, najde stovky výmluv pro porušení morálních pravidel. Řekne, že malá lež je omluvitelná, pokud zachrání tebe nebo někoho jiného. Pokud je mysl silná, nebude naslouchat takovým hloupým výmluvám, čímž se postará o to, abys mluvil i jednal správně. Toto bude tvá skutečná ochrana. Postupně si tě lidé zapamatují jako pravdomluvného člověka a ty ochutnáš sladké plody svého dobrého chování.
Pokud uděláte něco špatného, pak to přiznejte někomu staršímu. Neskrývejte své chyby, jinak budete mít sklon je opakovat. Začne nekonečný proces. Pokud se svěříte někomu staršímu, koho si vážíte, že jste udělali chybu, a slíbíte také, že to již nikdy neuděláte, uvidíte, že to vaši mysl posílí. Pokud neskrýváte své špatné činy, nejste v pokušení je opakovat. Navíc, pokud jste odhodláni stejnou chybu již neopakovat, vaše mysl se začne posilovat. To je ta správná cesta. Žádným jiným způsobem není možné chyby napravit.
Pokud jsi dostatečně inteligentní, pak kamarády zůstanete, když to bude nutné. Nejprve si ujasni, proč chceš s takovými lidmi kamarádit. Pokud musíš být v jejich společnosti, když pijí, pak použij svou inteligenci a správný úsudek. Pokud se s nimi odmítneš napít s komentářem, že nyní jsi čistý člověk, který medituje, pak se na tebe jenom naštvou. Raději pevně odmítni nabídku alkoholu tím, že zdvořile řekneš, že ti to nedělá dobře. To bude pravdivé vyjádření, protože alkohol nesvědčí nikomu, kdo se snaží posílit svou mysl meditací. Poslechni si jeden příklad. Muž trpící cukrovkou jde jednoho večera s kamarády ven. Kamarádi ho pobízejí, aby si vzal nějaké sladkosti, s tím, že jeden kousek mu přece neublíží. Pokud si ale dá kousek sladkého, pouze to zhorší jeho stav. Když bude rozumný, nevzdá se a trpět nebude. Řekne, že je cukrovkář, že mu sladké nedělá dobře, ale že ostatní samozřejmě sladké jíst mohou. Stejným způsobem si cvič svou vůli. Pevně, ale zdvořile odmítni jakoukoliv nabídku cigaret nebo alkoholu s tím, že řekneš jednoduchý, ale pravdivý důvod, že ti to nesvědčí. Možná se budeš bát, že ti dají ostatní pocítit, že jsi mimo. Ale pokud jsi inteligentní, tak se to nestane. Za prvé, proč být členem skupiny s takovými špatnými návyky? Pokud se tomu však nemůžeš vyhnout, pak jednej, jak bylo doporučeno výše a chraň sám sebe.
Nesnaž se je napravovat. Nemáš k tomu oprávnění, dokud nenapravíš sám sebe. Představ si, že máš poraněnou nohu – jak bys pak mohl pomoci jinému jednonohému člověku? Nebo pokud jsi slepý – jak bys mohl vést druhého slepého člověka? Nejprve naprav sám sebe. Přátele to bude k tobě přitahovat a na základě tvého příkladu půjdou stejnou cestou a bude jim to ku prospěchu. Jak bys je jinak chtěl napravovat? Jsi ve zranitelném věku. Ve snaze napravovat druhé můžeš sám sejít na špatnou cestu. Věnuj proto ve svém věku co nejvíce času posilování sebe sama a upevňuj se ve správném způsobu života, a úkol napravování ostatních přenechej jiným.
Poznáme to podle toho, jestli se v našem životě začíná projevovat změna nebo ne. Pokud naše mysl vytváří stále stejné množství nečistot jako dříve, pak k pokroku nedošlo. Jediným kritériem je pozorování, zda dochází k postupnému snižování mentálního znečištění a zda v sobě rozvíjíme dobré vlastnosti, které předtím chyběly. Jestliže budeme poměřovat svůj úspěch tímto měřítkem, pak překonáme svůj návyk jednat špatně. Budeme naopak jednat moudře. Také ostatní lidé potvrdí, že jsme dobří lidé, protože pravda a správné jednání se stanou neoddělitelnou součástí našeho života.Old Students

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org