Informace pro rodiče a opatrovníky

Kurzy, pořádané ve stálých centrech vipassany nebo v pronajatých prostorách, nabízejí dětem od 8 let základy meditace ánápána, což je technika pozorování přirozeného dechu, která vede ke koncentraci mysli. Tuto metodu může praktikovat kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Praktikují ji lidé všech ras, společenského postavení či vyznání, a všem přináší stejný prospěch.


Kurz pro děti ve Španělsku

Mladí lidé, kteří začali praktikovat ánápánu, si uvědomují její četné přínosy. Jejich schopnost soustředění se zlepšuje, zostřuje se paměť, lépe chápou a jsou klidnější. Ánápánu vnímají vcelku jako praktický nástroj, který jim pomáhá čelit nejrůznějším těžkostem a výzvám.

Během kurzu jsou studenti podle věku rozděleni do skupin, ve kterých se věnují různým aktivitám. Přidělení pomocníci jim jsou k dispozici během celého kurzu, podporují je a zajišťují pro ně všechno, co je potřeba.


Sázení stromů v centru vipassany v Malajsii

Náplň kurzu je poměrně náročná. Kurz není vhodný pro děti příliš malé nebo z jiných důvodů neschopné řídit se pokyny a účastnit se organizovaných aktivit, které vyžadují jistý stupeň samostatnosti. Kurzy nejsou vhodné ani pro děti, které nedokáží pochopit smysl nebo účel denního rozvrhu nebo dodržovat řád kurzu. Účastníci kurzu se musí zavázat, že budou dodržovat morální pravidla chování. Chlapci a děvčata jsou odděleni po celou dobu kurzu jak při ubytování, tak při meditaci a také při většině dalších aktivit během kurzu.


Chlapci na kurzu ve Velké Británii

Vaše role během kurzu

Není nutné, aby rodič nebo opatrovník byl s dítětem během kurzu. Pokud se kurz koná v centru vipassany, mohou rodiče nebo opatrovníci, kteří absolvovali 10denní kurz vipassany, v centru většinou zůstat a zapojit se do práce jako dobrovolníci. Ti, kteří nepomáhají přímo na kurzu, se řídí odlišným rozvrhem.

Rodiče nebo opatrovníci, kteří neabsolvovali desetidenní kurz vipassany v této tradici, mohou zůstat se svými dětmi během registrace, potom však musí místo opustit a vrátit se na konci kurzu.

Náplň kurzu

Ánápánu se mohou děti naučit pouze na kurzu ánápány pod vedením kvalifikovaného učitele.

Výuka probíhá ve třech stupních:

Morálka
Nejdříve se děti vědomě snaží zdržet se jakéhokoliv nesprávného jednání. Zaváží se dodržovat pět morálních pravidel: nezabíjet, nekrást, nelhat, chovat se slušně a neužívat omamné látky. Dodržováním těchto pravidel se mysl natolik zklidní, že je možné přistoupit k dalšímu kroku.

Koncentrace

Dalším krokem je výuka a praxe meditace ánápána - koncentrace pozornosti na dech, jak přirozeně vchází a vychází.

Soucit

Kurz je zakončen praktikováním meditace mettá (láskyplná dobrotivost či dobrá vůle vůči všem), při níž děti sdílí klid a pocit štěstí, který nabyly během kurzu, se všemi bytostmi.

Veškerá výuka je na těchto kurzech vedena prostřednictvím audiovizuálních nahrávek v místním jazyce. Každý kurz je rozdělen do menších 30-40 minutových lekcí, které zahrnují jak praxi, tak porozumění teorii. Pokud čas dovolí, jsou do kurzu zařazeny také hry, tvůrčí a tělesné aktivity. Více času je však věnováno výuce vlastní techniky.

Pokračování v praxi po kurzu

Nepřetržitost praxe je pro získání skutečného užitku z této techniky zcela zásadní. Po kurzu se proto doporučuje dát dětem doma možnost pokračovat v praxi ánápány v krátkých úsecích po 10-15 minutách každý den. Můžete je také povzbudit, aby se zúčastnili dalších kurzů.

Jak se přihlásit na kurz

Věkové rozpětí účastníků a délka kurzů jsou různé. Seznam kurzů pořádaných ve vašem regionu je k dispozici v sekci Termíny kurzů. Vyberte si vhodný termín a požádejte své dítě, aby vyplnilo přihlášku. Musíte rovněž vyplnit formulář pro rodiče/opatrovníka.

Před přihlášením na kurz je nutné, abyste si společně se svým dítětem prostudovali pravidla chování a vzorový rozvrh a porozuměli jim.

Zpět nahoru

Rodiče

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org