Dojmy rodičů

Ohlasy rodičů z Evropy

Zpětná vazba rodičů ohledně přínosů ánápány pro děti vypovídá o pozitivních účincích. Ty se projevují zejména při zvládání problémů, lepším chováním, nižší agresivitou a menší mírou sledování televize. Děti samy uvádějí, že používají ánápánu ve škole před zkouškami a ve stresových situacích. Jeden z rodičů uvedl, že postoj jejich dospívajícího syna se zcela změnil poté, co absolvoval kurz. Odcizení bylo nahrazeno úctou a sblížením díky tomu, že pochopil, co v centru jeho matka dělala. Nadto si chlapec uvědomil "ohromné" pozitivní změny své povahy, vyplývající ze své vlastní praxe, které sám dokázal jen těžko popsat. Jsou to právě tyto hluboké proměny, kvůli nimž jsou kurzy pro mladé lidi tak důležité.


Chlapci v anglickém centru vipassany

Ohlasy rodičů z Myanmaru

Rodiče, jejichž dítě se zúčastnilo kurzu v meditačním centru Dhamma Joti v Rangúnu, vyjádřili svou radost a potěšení následovně: „Pozorovali jsme děti praktikující ánápánu v meditační hale. Byl to úžasný pohled! Obzvláště týnejdžři rádi navštěvují se svými přáteli různé podniky a napodobují chování dospělích. Ubíjejí čas poflakováním, povídáním a bývají vystaveni pokušení cigaret a drog. Našemu synovi se nyní podařilo vyhnout se této nebezpečné cestě. Kurzy ánápány pomáhají teenagerům vyhnout se špatným vlivům a stát se serióznějšími lidmi. Rádi bychom viděli tyto kurzy pořádat po celé zemi.


Chvíle tvůrčí práce v Dhamma Joti v Rangúnu

Hnet-aw-san v Myanmaru je škola pro chlapce, kteří jsou ve výkonu trestu za různé trestné činy. Také děti z dalších vzdělávacích středisek Ministerstva sociálního zabezpečení jsou posílány do Hnet-aw-sanu, patří-li mezi nezvládnutelné nebo překročí-li věkovou hranici 18 let. Učitel z Hnet-aw-sanu řekl: „Rozhodně vidíme rozdíl. Děti z učiliště Kaba Aye pro chlapce, kteří se zúčastnili kurzu uvědomění dechu, jsou lépe zvladatelní a zdvořilejší než chlapci v Hnet-aw-san, kteří tuto možnost neměli. Jsem rád, že chlapci z Hnet-aw-san dostanou příležitost se tohoto kurzu zúčastnit a získat tak stejný užitek. Doufáme, že se v budoucnosti ze všech chlapců stanou dobří a odpovědní občané. Kurz jim určitě pomůže.“

Ve městě Oak-Pho v Myanmaru se konaly dva dětské kurzy. Účastnily se jich děti ze státní školy. Jejich učitel pak řekl: „Děti jsou pozornější a bystřejší. Zlepšily se v učení a dalších aktivitách. Jednoznačně se změnily k lepšímu. Jejich charakter se pozitivně změnil. Kurzy uvědomění dechu pro děti by měly být pořádány pravidelně.“ V Oak-Pho nyní funguje nedělní skupinová meditace pro děti.


Kurz v pronajatých prostorách v Myanmaru

Otcův zahanbený úsměv

Moje malá dcerka, které je osm let, se zúčastnila jednodenního dětského kurzu ánápány. Jednoho dne jsem jako obvykle kvůli něčemu, co nebylo po mém, vztekle křičel a nadával. Moje dcera přiběhla a povídá mi: „Tatínku! Prosím tě, nenadávej. Je to špatné a škodí ti to. Říkal nám to náš učitel na kurzu meditace, pan Goenka. Ten také řekl: ‘Kdyby za vámi někdo přišel a nadával vám, líbilo by se vám to? Ne, nelíbilo! Takže nesmíte druhým nadávat a křičet na ně.’ Prosím, tatínku, nekřič a nenadávej, protože se to ostatním lidem nebude líbit.“

Byl jsem tím zaskočen a pomyslel jsem si: „Moje holčička zná učení o tom, co je správné a co nesprávné, to je úžasné!" S poněkud zahanbeným úsměvem smíšeným s radostí jsem jí řekl: „Tak dobře! Nechám si poradit, protože máš pravdu. Nebudu už křičet ani nadávat.“ Pomyslel jsem si, že bych si raději měl dávat větší pozor. Měl bych se stydět. Usmál jsem se.

Otec jednoho chlapce byl alkoholik. Jeho strýc přivedl chlapce na jednodenní dětský kurz do Dhamma Joti v Rangúnu. Po instrukcích pana Goenky následovala tři kontrolní sezení, při kterých děti diskutovaly o vlastnostech ušlechtilých lidí a o jejich cestě, morálce a uvědomění dechu. Pak meditovali a kurz skončil v podvečer praktikováním techniky sdílení milující laskavosti.

Když se chlapec vrátil domů, nesměle přistoupil k otci a řekl: „Tati, dnes jsme praktikovali meditaci uvědomění dechu a cvičili se v morálním chování. V hodinách jsme se dozvěděli, že je škodlivé brát drogy a alkohol. Když člověk bere drogy a alkohol, stává se jejich otrokem a nedokáže dodržet ostatní morální zásady. Je to nezdravé a můžeš kvůli tomu onemocnět a zemřít mladý. Naši učitelé nám řekli, že nejlepší způsob, jak poděkovat svým rodičům, je pomoci jim žít zdravý život. Prosím, nepij už alkohol.“

Jeho otec byl ohromen, ale zároveň potěšen myšlenkou, že jeho syn je zakotven v mravnosti a moudrosti více, než on sám.

„Už nebudu pít alkohol, slibuji! Tvé matce to také vadí a nelíbí se to ani ušlechtilým lidem.“


Skupinová diskuze chlapců v Myanmaru

Matka jednoho chlapce vyjádřila svou radost a příjemné překvapení, když hovořila o změně v jeho chování poté, co absolvoval dětský kurz v Dhamma Joti v Rangúnu. Její syn se jako devítiletý zúčastnil jednodenního kurzu ánápány. Bylo to pro ní opravdu velké překvapení a radost, když ho viděla každý den meditovat. Všimla si, že je zdvořilejší vůči druhým a pozornější při učení. Přiznala, že ona sama neměla možnost praktikovat ánápánu, když byla v jeho věku, a že dosud nenavštívila žádný meditační kurz. „Pozitivní změny u mého syna na mne udělaly hluboký dojem a sama plánuji zúčastnit se desetidenního kurzu meditace.“

Zpět nahoru

Rodiče

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org