Jak meditace pomáhá mysli

Otázky a odpovědi


O1. Co je to mysl?

O2. Jak se může mysl zlepšit?

O3. Jak nám může pomoct ánápána?

O4. Jak si udržet soustředění?

O5. Co je čistý dech?

O6. Co je přirozený dech?

O7. Proč pozorujeme jenom dech?

O8. Jaké vlastnosti má čistá mysl?

O1. Co je to mysl?

Mysl je to, co myslí! Mysl nám může pomáhat i škodit. Pokud má špatné návyky, budou v ní negativní pocity vůči druhým lidem. Pokud vyvineme úsilí a budeme mysl cvičit, aby se zlepšila, myšlenky budou pozitivnější a bude v nich dobrá vůle a láska vůči druhým i nám samým.

what is mind

Zpět nahoru

O2. Jak se může mysl zlepšit?

Mysl se může očistit. Část mysli vždy pozoruje, co se odehrává a právě tato část může mysl očistit. Pokud se naučí pozorovat věci takové, jaké jsou, potom bude chápat, že když se objeví negativní myšlenky nebo emoce, začne se mysl trápit. Když však pozorující část mysli sílí, reagující část mysli slábne. Mysl se stává čistší a trápení ustává.

reform the mind

Zpět nahoru

O3. Jak nám může pomoct ánápána?

Pozorujete dech, jak vchází a vychází, aniž byste dali prostor jakýmkoli dalším myšlenkám. Většinou, když se v mysli objeví příjemné myšlenky, tak něco chceme, a když se objeví nepříjemné myšlenky, tak máme k něčemu odpor. Když však jenom pozorujeme dech, třeba jen po několik okamžiků, naši mysl v tu chvíli neznečišťují žádné negativity. Jak se tyto okamžiky čistoty postupně prodlužují, mysl se stává čistější a čistější. Zpočátku je tato čistota jen na povrchu, ale vás to připravuje na pozdější praktikování meditace vipassana, která mysl čistí až k jejím kořenům.

 

Zpět nahoru

O4. Jak si udržet soustředění, když je mysl plná myšlenek?

To je přesně ten důvod, proč meditujeme. Pokud by už vaše mysl byla schopná udržet si koncentraci, nemuseli byste meditovat. Mysl se neustále toulá - to je její návyk. Přicházejí všechny možné myšlenky, většinou myšlenky ohledně minulosti nebo budoucnosti. Důležité je, jak rychle si všimneme, že se mysl zatoulala. Naším úkolem je vracet mysl zpět k pozorování dechu.

Zpět nahoru

O5. Co je čistý dech?

Čistý dech je to tehdy, když pozorujeme pouze samotný dech. V okamžiku, kdy k dechu přidáme cokoli dalšího, například nějaké slovo nebo představu, už to čistý dech není. V meditaci ánápána pracujeme pouze s čistým dechem, nepřidáváme nic dalšího

Zpět nahoru

O6. Co je přirozený dech?

Proud dechu, jak přirozeně plyne. Nijak se jej nesnažíme ovlivňovat. Může být hluboký nebo mělký, rychlý nebo pomalý, ale nikdy se jej nesnažíme měnit. Přirozený dech vchází a vychází bez jakéhokoli úsilí na naší straně. Naším úkolem je jen ho pozorovat.

Zpět nahoru

O7. Proč pozorujeme jen dech?

Protože chceme poznat pravdu o nás samých. Když meditujeme jen s čistým dechem a ničím jiným, začínáme tuto pravdu poznávat. Náš dech je spojený jak s naším tělem, tak s naší myslí. Pozorujeme dech a současně začínáme poznávat svou mysl. Když se v mysli objeví nějaké myšlenky, mysl na ně začne reagovat a dech se změní. Když se rozzlobíme nebo naštveme, všimneme si, že dech je najednou silnější a rychlejší. Když se mysl uklidní, dech se opět vrátí k normálu. Zatímco poznáváme mysl tím, že pozorujeme svůj dech, jsme schopni posílit své dobré vlastnosti.

Zpět nahoru

O8. Jaké jsou vlastnosti čisté mysli?

Čistá mysl je plná lásky, dobré vůle a soucitu se všemi. Nevytváří žádný hněv, nepřejícnost, nenávist ani závist. S čistou myslí budou naše myšlenky i skutky vlídné a prospěšné pro nás i pro druhé.pure mind

Zpět nahoru

Mládež

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org