Hur meditation är till hjälp för sinnet

Frågor och svar


Fråga 1. Vad är sinnet?

Fråga 2. Hur kan sinnet förbättras?

Fråga 3. Hur är anapana till hjälp?

Fråga 4. Hur kan vi hålla fokus?

Fråga 5. Vad är ren andning?

Fråga 6. Vad är naturlig andning?

Fråga 7. Hur iakttar vi andningen?

Fråga 8.Vad är ett rent sinne?

Fråga 1: Vad är sinnet?

Sinnet är det som tänker! Sinnet kan vara till hjälp eller till skada för oss. Om sinnet har dåliga vanor fastnar det i negativa känslor mot andra. Om vi tränar sinnet kommer tankarna bli mer positiva och kärleksfulla mot andra och oss själva.

what is mind

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 2: Hur kan sinnet förbättras?

Sinnet kan rena sig självt. En del av sinnet iakttar alltid vad som händer och den delen kan förbättra sinnet. Om sinnet lär sig iaktta allt som det är, förstår man att när det finns negativa tankar eller känslor är sinnet spänt. När denna iakttagande del av sinnet stärks, blir de reagerande delarna av sinnet svagare. Sinnet blir renare och lidandet försvinner.

reform the mind

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 3: Hur kan anapanameditation vara till hjälp?

Du iakttar andningen som kommer in och går ut, utan att fastna i tankar. När behagliga tankar dyker upp vill vi vanligtvis ha något, och när obehagliga tankar dyker upp känner vi vanligtvis motvilja. Men när vi bara iakttar andningen, även under några få ögonblick, finns det inga negativa känslor som förorenar sinnet. När dessa stunder blir längre blir sinnet gradvis renare. Till en början är det på sinnets ytnivå, men övningen förbereder dig för att senare praktisera vipassanameditation, som renar på rotnivån.

 

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 4: Hur kan vi hålla fokus när sinnet är fullt av tankar?

Det är just därför vi mediterar. Om sinnet redan kunde hålla fokus skulle du inte behöva meditera. Sinnet fortsätter att vandra iväg – det är dess vana. Alla slags tankar dyker upp, oftast om det förflutna eller framtiden. Det viktiga är hur snabbt vi blir medvetna om att sinnet har vandrat iväg. Vår uppgift är att hela tiden föra tankarna tillbaka till att iaktta andningen.

 

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 5: Vad är ren andning?

Ren andning är när bara andningen iakttas. När man lägger till något annat, som ett ord eller en bild, är det inte ren andning längre. I anapanameditationen arbetar vi endast med ren andning, utan att lägga till något.

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 6: Vad är naturlig andning?

Det är andningens naturliga flöde, när man inte försöker styra eller justera den. Andningen kan vara mjuk eller hård, långsam eller snabb, men vi försöker aldrig ändra hur den är. Den naturliga andningen kommer in och går ut utan någon ansträngning från vår sida. Vår uppgift är bara att iaktta den.

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 7: Varför iakttar vi bara andningen?

Därför att vi vill utforska sanningen om oss själva. Genom att meditera med endast ren andning, och ingenting annat, börjar vi uppleva denna sanning. Vår andning hänger ihop med vår kropp och även med vårt sinne. Vi iakttar andningen, och genom att göra det lär vi känna vårt sinne. När tankar uppstår reagerar sinnet på dessa tankar, och andningen förändras. När vi blir arga eller upprörda märker vi att andningen blir hårdare och snabbare. När sinnet lugnar ner sig blir andningen återigen normal. När vi förstår sinnet genom att iaktta andningen förstärks våra goda egenskaper.

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 8: Vad är ett rent sinne?

Ett rent sinne är fullt av kärlek, välvilja och medkänsla för alla. Det utvecklar inte ilska, illvilja, hat eller girighet. Med ett rent sinne är våra tankar och handlingar vänliga och till hjälp för oss själva och andra.pure mind

Tillbaka till högst upp på sidan

Tonåringar

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play