Om undervisningen

Mr & Mrs S N GoenkaS.N. Goenka och hans fru Elaichidevi är välkända och respekterade lärare. Deras presentation av den gamla indiska tekniken vipassana har tagits emot över hela världen som en enkel, icke-sekteristisk och universell metod för insikt genom självobservation. Mer om lärarna och den tradition som undervisningen kommer från ges nedan.

Sedan S.N. Goenka började undervisa år 1969 har tekniken spridits till alla kontinenter och det finns idag mer än tvåhundra center för vipassanameditation. Alla center drivs självständigt av volontärer och kurserna finansieras genom donationer från tidigare elever. Mer än 2000 assistentlärare har utbildats för att undervisa vuxna under kurser på tio dagar eller längre. Varje år hålls mer än 3600 kurser för vuxna.

Kortare kurser på 1-3 dagar började ges av S.N. Goenka 1986 för att lära barn teknikens inledande steg. Han började utbilda barnkurslärare för att ge kurser enligt ett beprövat format. Kurser hölls på meditationscenter och senare på skolor, lägergårdar, ungdomsvårdskolor samt institut för handikappade och hemlösa barn.

År 2000 spelade han in instruktioner för en 1-dagskurs på engelska och utsåg regionala samordnare, en eller flera i varje land, för att ha översyn över kurserna och ge vägledning till nya lärare. Det finns mer än 600 barnkurslärare. Alla lärare och frivilliga som assisterar dem är praktiserande meditatörer som vill hjälpa unga människor, utan att det tas betalt. Volontärerna kontrolleras för att säkerställa att de är lämpliga att ta detta ansvar. Varje år hålls mer än 1 000 kurser för barn runtom i världen.

Se datum för kurser för mer information.

Är det en religion?

Tekniken presenteras enligt ett icke-sekteristiskt format. Det etiska förhållningssätt som ligger till grund för tekniken är gemensam för alla religioner. Människor med alla religiösa bakgrunder, och utan religiös bakgrund, kan delta utan att det sker någon omvändelse. Kursen passar väl in i den värdegrundsutbildning som främjas i skolor, oavsett om de är sekulära eller religiöst baserade.

S.N. Goenka

S N Goenka

S.N. Goenka (kallad Goenkaji av sina elever) föddes år 1924 i en hinduisk affärsfamilj i Mandalay, Burma (nu Myanmar). Han avled år 2013.

Som ung var han en lysande student. Vid 16 års ålder skulle han börja studera vid universitetet i Rangoon, men fick i stället ta över som chef för familjeföretaget eftersom hans far blev allvarligt sjuk. Goenkaji gifte sig tidigt, vilket var vanligt på den tiden. Redan som ung var han så framgångsrik i affärer att han fick många förtroendeuppdrag – inom utbildning, religion, sociala aktiviteter, litteratur och konst.

På den tiden led han dock av svår migrän. Under många år kunde han inte sova flera nätter i sträck. Smärtstillande medel gav ingen lindring och ibland var han tvungen att ta till morfin. Denna bakgrund gav Goenkaji en djup förståelse för de påfrestningar som dagens ungdomar ställs inför.

Han gjorde affärsresor runtom i världen och sökte upp de bästa läkarna i Europa, USA och Japan, för att hitta ett botemedel. Ingen kunde hjälpa honom.

Lyckligtvis kom han i kontakt med Sayagyi U Ba Khin, en man med stor talang, visdom och samhällsengagemang. Sayagyi U Ba Khin of Burma

Sayagyi var en högt uppsatt tjänsteman i den burmesiska regeringen och lärare i vipassanameditation, en teknik som munkar lärt ut till lekmannalärare några årtionden tidigare. Goenkaji tvekade först att lära sig vad han ansåg vara en "buddhistisk" tradition, men Sayagyi försäkrade honom att han inte behövde byta religion. Goenkaji började praktisera vipassana under hans vägledning. Mycket snart var han inte bara fri från sin migrän utan hade också funnit mer lycka än vad hans rikedom någonsin kunnat köpa honom!

Goenkaji praktiserade sedan i fjorton år, samtidigt som han tog hand om sin växande familj och sina företag. Utan förvarning tog regeringen över alla hans industrier och större delen av hans förmögenhet var borta. År 1969 återvände han till Indien för att ta hand om sin sjuka mor och gav en kurs för henne och tretton andra elever. Hans avsikt var att återvända till Burma men många begärde att han skulle hålla ytterligare kurser. De kom från alla samhällsskikt och alla religioner. Den universella, icke-sekteristiska undervisningen tilltalade människor från Indens mångskiftande samhälle, liksom från andra delar av världen som snart började komma till kurserna.

Fru Goenka (känd som Mataji) utbildades också av Sayagyi U Ba Khin och utsågs till vipassanalärare. Hon anslöt sig med tiden till Goenkaji i Indien och sedan 1979 reste de tillsammans till många länder för att undervisa. År 2000 talade Goenkaji vid World Economic Forum i Davos i Schweiz. År 2002 blev han inbjuden att tala inför FN, vid ett toppmöte för världsfred. Trots att han blivit internationellt erkänd betonade Goenkaji alltid undervisningens effektivitet och framhävde aldrig lärarens personlighet.

Tillbaka till högst upp på sidan

Föräldrar

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play