Frågor och svar: meditation

Följande frågor och svar är en sammanfattning av en frågestund med S.N. Goenka från Indien


Q1. Varför meditera i tystnad?

Q2. Hur hänger andningen ihop med sinnet?

Q3. Ska vi inte planera för framtiden?

Q4. Ska vi inte sträva efter att uppnå saker?

Q5. Varför kan det vara obekvämt att meditera?
 

Fråga 1: Varför ska vi vara tysta när vi mediterar?

Hela övningen går ut på att lugna sinnet. Vi har redan upplevt hur pratsam sinnet är. Även om vi vill att sinnet ska iaktta andningen, iakttar det knappt ett par andetag innan det återgår till sin gamla vana att tänka och prata i all oändlighet med sig själv. Vi vill att sinnet ska lugna sig och fokusera på att iaktta andningen, men trots alla våra ansträngningar lugnar det sig inte. Om du dessutom pratar med andra meditatörer kommer sinnet få ännu mer att tänka på. Det kommer tänka på dessa samtal när du ska meditera och det gör din meditation svagare. Detsamma händer den du talat med. Vi har för vana att slösa bort vår energi genom att prata i onödan och utan avbrott. När vi talar bör det alltid ha någon mening. Nu är vår uppgift att meditera, vilket görs bäst när vi iakttar fullständig tystnad.silent while meditating

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 2: Hur hänger andningen ihop med sinnet?

Vi iakttar andningen, och genom att göra det lär vi känna vårt sinne. När vi lär känna sinnet kan vi förbättra det. Sinnet och andningen hänger nära samman. Det blir uppenbart när du gör framsteg på meditationens väg. När du iakttar andningen kan arga tankar dyka upp i sinnet. Du märker direkt att andningens normala rytm störs och att den i stället blir snabb och tung. I samma ögonblick som sinnet blir fritt från ilskan blir andningen återigen normal. Detta visar hur det som stör sinnet hänger ihop med vår andningsprocess. När du mediterar vidare kommer du förstå allt detta bättre. Men du kommer bara förstå det klart och tydligt om du arbetar med ren andning. Om du t.ex. upprepar något ord tillsammans med andningen kommer du inte förstå allt detta. Därför arbetar vi med andningen. Andningen hänger inte bara ihop med kroppen utan även med sinnet. När vi andas in fylls lungorna med luft och när vi andas ut töms lungorna på luft. På så vis hänger andningen ihop med kroppen. Och som just förklarades, om en orenhet uppstår i sinnet störs andningens normala rytm. Så hänger andningen ihop med sinnet.

meditating helps

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 3: Du har sagt att vi ska leva i nuet. Innebär detta att vi inte ska planera för framtiden alls?

Det är verkligen inte klokt att leva i nuet och glömma bort framtiden helt. När du iakttar andningen blir du medveten om hur sinnet fungerar. Du har märkt att sinnet har för vana att alltid skapa tankar om det förflutna eller framtiden. Sinnet vill inte fokusera på sin nuvarande uppgift att iaktta andningen. När det fastnar i tankar om framtiden tappar sinnet sin energi och därför kan det inte arbeta med fullt fokus på den aktuella uppgiften. Och när tiden kommer att faktiskt göra något har sinnets energi runnit ut. Så med sinnet stadigt förankrat i nuet, tänk och planera för uppgiften du har framför dig. Sätt upp ditt mål, håll målet i sikte och gå steg för steg mot det. När målet väl är satt behöver du inte tänka på det längre. På så sätt kommer varje steg du tar vara i nuet. Var medveten om varje steg du tar. Det utesluter alla möjligheter att göra misstag.

Du kanske undrar hur du ska kunna leva ditt liv om du inte planerar för framtiden. Vi har begränsat med energi och därför bör vi använda den med visdom. Vi bör bara använda så mycket energi som verkligen krävs för att planera för framtiden. Vi har för vana att låta vår energi rinna ut genom att i onödan plåga sinnet med tankar på framtiden. "Detta kanske händer eller inte. Ska jag göra detta eller inte göra detta?" Åh! Tänk på det bara när det verkligen behövs. Just nu är din uppgift att iaktta andningen så att du lär dig bli kvar i nuet. Om vi blir stadigt förankrade i nuet kan vi ta nästa steg på rätt sätt. För att etablera detta vanemönster betonar vi alltså att bli kvar i nuet.

 

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 4: Betyder det att vi inte ska vara ambitiösa?

Att vara ambitiös behöver inte vara dåligt. Vi sätter upp ett bestämt mål för vårt liv. Vi studerar till exempel för att nå ett visst mål, eller vi mediterar med ett visst syfte. Men om vi fäster oss vid vårt mål och ständigt oroar oss för det, och samtidigt inte gör något för att uppnå det, då är det meningslöst att vara ambitiös. Vad är det för mening med att sträva efter något, om det hindrar dig från att göra det du behöver göra? Bestäm ditt mål och sträva sedan efter att nå det. Om du är törstig, gå då och hämta vatten. Att bara ropa efter vatten och oroa dig för att du är törstig, släcker inte din törst. Gör vad som behövs för att skaffa vatten, drick det och släck din törst. Vad är det för fel med det? På samma sätt är det inget fel med att ha en god ambition och sträva efter att uppnå den. Men om du blir besatt av ambitionen och bara oroar dig för om den ska uppfyllas, och inte gör det som behövs för att uppfylla den, då tappar du spåret och misslyckas. Inte ens de bästa ambitioner kommer att lyckas. Så ha rätt ambition och sträva hårt för att uppnå ditt mål.

achieve

Tillbaka till högst upp på sidan

Fråga 5: Varför uppstår fysiskt obehag som oro, huvudvärk, ryggvärk, illamående etc. när jag mediterar?

Det är bra om sådant obehag dyker upp under meditationen. Bli inte störd av det. Men förstå orsaken till att det uppstår. Det beror på denna meditationsteknik. Du kommer märka att så länge ditt sinne förblir fokuserat på andningen, utvecklar det inte begär eller motvilja. I samma ögonblick som sinnet blir rent sker en explosiv reaktion bland sinnets hopade orenheter, och det yttrar sig på kroppsytan i form av olika obehag. Låt oss förstå detta med hjälp av en liknelse. Kol brinner i en eldstad och vi stänker lite vatten på det glödande kolet. Vad händer då? Vattnet är kallt och kolet hett. Kontakten mellan den heta kolen och det kalla vattnet ger upphov till ett kraftigt väsande ljud. Denna reaktion uppstår eftersom två ting med radikalt motsatta egenskaper möts. Om vi fortsätter stänka vatten på den glödande kolen uppstår varje gång ett väsande ljud, men gradvis kommer kolet svalna och efter ett tag uppstår inget väsande ljud längre. På samma sätt blir sinnet rent och lugnt när det koncentreras. Dessa korta stunder av renhet är som vatten som stänks på de negativa känslornas glödande kol. När de kommer i kontakt uppstår alla dessa fysiska besvär som huvudvärk, ryggvärk, rastlöshet, illamående, smärta i fötterna, osv. Låt dem inte störa eller avskräcka dig. Långsamt och gradvis kommer dessa obehag att försvinna. Precis som glödande kol kyls ner när du stänker vatten på det, kommer dessa obehag att försvinna. Du kommer inte skada dig. Så låt dig inte störas.overcome agitation

Tillbaka till högst upp på sidan

Gamla elever

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play