Kursfaciliteter


Meditationssal på vipassanacenter i Storbritannien

Kurserna kan ges som internat eller bara över dagen. Alla kurser anordnas av ideella vipassanagrupper på olika platser i världen. Kurserna varierar i längd och åldersspann [se Kurser för barn 8-12 år och Kurser för tonåringar].

Kurser utan övernattning ges på vipassanacenter eller hyrda anläggningar och är nästan alltid över en dag. Ofta serveras måltider, men ibland ombeds eleverna att ta med sig egen lunch. Ibland hålls på vissa skolor ett program på två dagar och eleverna åker hem över natten

Internatkurser i anapana är på två eller tre dagar och alla måltider serveras. Eleverna måste stanna på kursplatsen under hela kursperioden. De förväntas också avstå från alla slags religiösa bruk eller andra discipliner under kursperioden. Pojkar och flickor är åtskilda i meditationssalen och vid andra aktiviteter. De har separat boende, vanligtvis i sovsalar. De flesta center erbjuder en behaglig miljö och promenadområden.


Barnkurs på vipassanacenter i Tyskland

Olika institutioner kan hålla anapanakurser. Kurser har hållits på skolor, barnhem, hem för funktionshindrade barn, ungdomshem, osv. De har skett på deras begäran och viss anpassning har skett utifrån barnens behov. Institutionerna uppmuntras att ge barnen möjlighet att fortsätta göra anapana 10-15 minuter varje dag.

Utbildade barnkurslärare leder meditationspassen och följer upp att varje elev förstår tekniken. Andra vuxna volontärer tar hand om små grupper av barn när det är andra aktiviteter. Det tillhandahålls då enklare material för läsning, teckning, lekar, osv.


Aktiviteter på barnkurs i Sydafrika

Kursavgifter

Alla kurser finansieras helt genom frivilliga donationer. Ingen avgift tas ut. Donationer tas endast emot av elever som genomfört en kurs och vill dela med sig av det goda de själva upplevt. På så vis ger de möjlighet för andra att också ta del av kurserna.

Tillbaka till högst upp på sidan

Föräldrar

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play