Allmän information för föräldrar

Vipassanameditation för vuxna

I en tid av världsomfattande sociala förändringar och omvälvningar söker fler och fler människor över hela världen koncentration, rening och sinnesfrid genom att praktisera vipassanameditation.

Vipassana betyder "att se saker som de verkligen är". Det är en logisk process för att rena sinnet genom självobservation. Många kommer till vipassana sent i livet och önskar att de hittat denna teknik tidigare, eftersom den så effektivt lär oss konsten att leva fridfullt och harmoniskt.

Mini-Anapana

Denna korta session med anapanameditation är en introduktion som gör det möjligt för folk att ta de första stegen i vipassanatekniken.

Spela introduktionen genom att klicka här.

adults in South Africa

Anapanameditation för barn

Bästa tiden att ta de första stegen i denna mentala träning är i barndomen. Barn så unga som åtta år kan lätt lära sig tekniken anapanameditation. Anapana är det första steget i vipassanameditation. Det är att iaktta den naturliga, normala andningen, när den kommer in och när den går ut. Anapana är en enkel teknik som hjälper oss att koncentrera sinnet. Den är lätt att lära sig, objektiv och vetenskaplig. Andningen är det idealiska meditationsobjektet eftersom den alltid är tillgänglig, och den är helt icke-sekteristisk. Anapana är väldigt annorlunda tekniker som bygger på avsiktlig reglering av andningen. Det ingår inga riter eller ritualer i praktiken eller presentationen av anapana, och den presenteras enligt ett icke-sekteristiskt format. Detta tillvägagångssätt kan spåras tillbaka till Buddhan, som återupptäckte och lärde ut denna teknik för 2 500 år sedan. Buddhan lärde aldrig ut någon sekteristisk religion; han lärde ut Dhamma – vägen till befrielse – som är universell. I enlighet med denna tradition presenteras tekniken helt på ett icke-sekteristiskt sätt. Den har därför haft stark dragningskraft på människor med alla bakgrunder, med eller utan religion, från alla delar av världen.

teens in South Africa

Hur tekniken hjälper barn

Förutom att anapana hjälper barnen att lugna och koncentrera sig, hjälper tekniken dem att bättre förstå sig själva och hur deras sinne fungerar. När de lär sig att lugna och koncentrera sina sinnen får de kontroll över sina impulser och handlingar. De utvecklar en inre styrka som hjälper dem handla rätt och lämpligt i stället för att handla felaktigt. Detta är en naturlig bieffekt av tekniken. Anapana ger dem på så vis ett verktyg för att hantera barndomens och ungdomsårens rädsla, ångest och påfrestningar. Eftersom tekniken är enkel är den lätt att praktisera och förstå, och de uppskattar dess vetenskapliga och universella karaktär.

Under de senaste 20 åren har tusentals anapanakurser för enbart barn genomförts runtom i världen. Dessa kurser har varit till stor nytta och glädje för de tusentals barn som deltagit i dem. Många av dem har upplevt att deras inställning, beteende och attityd förändrats positivt. Många har upptäckt att deras koncentrationsförmåga förbättrats och att deras minne stärkts. Framför allt har dessa barn skaffat sig ett verktyg som är till enorm nytta för dem under resten av livet.

children in South Africa

Barn är av naturen aktiva och entusiastiska, med en iver att lära och utforska. Därför är det lämpligt att erbjuda dem en möjlighet att utforska sig själva och sitt sinne med alla dess dolda förmågor, latenta styrkor och subtila komplexitet. Att lära sig anapana lägger grunden för ett sunt intresse för introspektion och meditation, vilket kan öppna en helt ny dimension av livet för dem senare.

Kurser i anapanameditation

Kurserna är uppdelade efter ålder. Barnkursen är för barn i åldrarna 8-12 år. Tonårskursen är för tonåringar i åldern 13-16 år, eller i vissa länder (som Sverige) 13-18 år. Är antalet deltagare litet kan de två grupperna blandas. Kurserna är en till tre dagar långa. Föräldrar eller vårdnadshavare som har genomfört en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare är välkomna att vara på centret under kursen. De följer ett annat meditationsschema än barnen och har möjlighet att hjälpa till med olika saker. Föräldrar och vårdnadshavare som inte genomfört en 10-dagarskurs är välkomna att vara på centret vid registreringen men kan inte vara på centret under själva kursen.

Under kursen ges meditationsinstruktioner av S.N. Goenka via ljudinspelningar. Dessutom förekommer fysiska och kreativa aktiviteter som framgår av exemplet på dagsschema. På tonårskurser kan det förekomma lite längre meditationsperioder. På alla kurser finns volontärer som hjälper till på olika sätt så att alla får vad de behöver.

Photos from South Africa
Foton från Sydafrika

Tillbaka till högst upp på sidan

Föräldrar

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play