Information till föräldrar/vårdnadshavare

Kurserna som ges på vipassanacenter och andra kursplatser erbjuder barn och ungdomar från åtta års ålder en introduktion till anapanameditation, som innebär att iaktta den naturliga andningen för att koncentrera sinnet. Denna metod kan praktiseras av alla, varsomhelst, närsomhelst. Den praktiseras av alla oavsett hudfärg, samhällsgrupp och religion. Metoden har visat sig göra alla lika gott.


Barnkurs i Spanien

Ungdomar som börjat praktisera anapana har märkt många goda resultat. Deras koncentrationsförmåga stärks, deras minne skärps, deras förmåga att förstå ett ämne förbättras och de blir lugnare. De inser att de fått ett praktiskt verktyg som de kan använda när de möter alla slags motgångar och utmaningar.

För vissa aktiviteter delas eleverna in i grupper utifrån ålder. Volontärer bistår dem under hela kursen och ger dem stöd och omsorg vid behov.


Trädplantering på vipassanacenter i Malaysia

Det är en seriös kurs. Den är inte lämplig för barn som är för unga eller inte kan följa anvisningar eller medverka i organiserade aktiviteter. Den är inte heller lämplig för barn som inte kan förstå innebörden eller syftet med dagsschemat eller följa den disciplin som gäller för kursen. För att delta i kursen åtar sig barnen att följa en moralisk uppförandekod. Åtskillnad mellan könen upprätthålls i bostadshusen, i meditationssalen och under en stor del av kursen.


Pojkar på en kurs i Storbritannien

Din roll under kursen

Det är inte nödvändigt att en förälder eller vårdnadshavare är med på kursen. Föräldrar eller vårdnadshavare som gjort minst en 10-dagarskurs enligt Goenkaji är välkomna att vara på centret under kursen och hjälpa till med olika uppgifter. Föräldrar och vårdnadshavare som hjälper till följer ett särskilt dagsschema.

Föräldrar eller vårdnadshavare som inte gjort en 10-dagarskurs enligt Goenkaji är välkomna att vara med barnen vid registeringen, men måste därefter lämna kursplatsen och återkomma när kursen slutar.

Vad som lärs ut på kursen

För att lära anapana är det nödvändigt att genomföra en kurs under ledning av en kvalificerad lärare.

Träningen består av tre steg:

Moral

Det första steget är att barnen gör en medveten ansträngning att avstå från alla slags skadliga handlingar. De åtar sig att följa fem moraliska föreskrifter: att avstå från att döda, stjäla, ljuga, bete sig illa och använda berusningsmedel. Genom att dessa föreskrifter följs kan sinnet lugna ner sig en aning, vilket gör det möjligt att gå vidare till nästa steg.

Koncentration

Därefter lär de sig och praktiserar anapanameditation – att fokusera uppmärksamheten på andningen när den kommer in och går ut naturligt.

Medkänsla

Kursen avslutas med att barnen praktiserar metta (kärleksfull omtanke eller välvilja mot alla). Man delar den frid och lycka som uppnåtts under kursen med alla varelser.

All undervisning på dessa kurser ges med användning av ljudinspelningar på det lokala språket. Undervisningen ges under korta sessioner på 30-40 minuter som innehåller både meditation och förklaring av teorin. Det förekommer också kreativa och fysiska aktiviteter. Mest tid avsätts dock för att öva på meditationstekniken.

Fortsatt övning efter kursen

För att barnen ska få så stor nytta av tekniken som möjligt är det viktigt att de fortsätter meditera. Det rekommenderas därför att barnen efter kursen ges möjlighet att göra anapana hemma i 10-15 minuter varje dag. De kan också uppmuntras att delta i fler kurser.

Att ansöka till en kurs

Ålderintervall och längd på kurserna varierar mellan olika regioner. Under avsnittet Datum för kurser finns en lista med kurser i din region. Välj önskat kursdatum och be ditt barn fylla i ansökningsformuläret. Du behöver också fylla i formuläret för föräldrar/vårdnadshavare.

Innan ansökan till kursen ges in, se till att både du och ditt barn har läst och förstått uppförandekoden och exemplet på dagsschema.

Tillbaka till högst upp på sidan

Föräldrar

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play