Informacje dla rodziców i opiekunów

Kursy organizowane w ośrodkach Vipassany lub innych miejscach oferują dzieciom (w wieku conajmniej 8 lat) i młodzieży wstęp do medytacji Anapana. Jest to praktyka polegająca na obserwacji oddechu w celu skoncentrowania umysłu. Metodę tę mogą praktykować wszyscy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Praktykują ją ludzie wszystkich ras i ze wszystkich krajów niezależnie od pochodzenia społecznego czy wyznawanej religii. Przynosi jednakowe korzyści wszystkim bez wyjątku.


Kurs dla dzieci w Hiszpanii

Dzieci i młodzież, które zaczęły praktykować Anapanę, doświadczyły wielu korzyści. Zwiększyła się ich zdolność do koncentracji, poprawiła im się pamięć oraz zdolność do rozumienia nauczanych w szkole przedmiotów. Stali się również spokojniejsi. Generalnie, mają poczucie, że otrzymali praktyczne narzędzie, którego mogą użyć w obliczu dowolnych trudności i wyzwań.

W trakcie kursu uczniowie są podzieleni na grupy stosownie do swego wieku i rodzaju zajęć. Mają wyznaczonych opiekunów, którzy dbają o nich przez cały kurs, oferując wsparcie i pomoc w razie potrzeby.


Sadzenie drzew w ośrodku Vipassany w Malezji

Cel kursu jest poważny, dlatego nie powinny w nim uczestniczyć dzieci zbyt małe i niezdolne do wykonywania poleceń oraz do brania udziału w zajęciach zorganizowanych, lecz wymagających samodzielności. Kurs nie jest też odpowiedni dla dzieci, które nie rozumieją znaczenia ani celu rozkładu dnia, i nie potrafią przestrzegać obowiązujących na kursie zasad dyscypliny. Aby wziąć udział w kursie, dzieci muszą zobowiązać się do respektowania zasad moralnych ujętych w kodeksie zachowania. Przez cały czas kursu zachowana jest separacja płci w miejscach zakwaterowania i w sali medytacyjnej, a w pozostałych miejscach przez większość kursu.


Chłopcy na kursie w Anglii

Wasza rola w trakcie kursu

Nie jest konieczne, aby rodzic lub opiekun towarzyszył dziecku na kursie. Rodzice lub opiekunowie, którzy są uczniami S. N. Goenki lub jego asystentów, mogą pozostać na czas trwania kursu i brać udział w różnych pracach, jeśli kurs odbywa się w ośrodku Vipassany. Ci, którzy nie pomagają przy kursie, mają oddzielny rozkład dnia.

Rodzice lub opiekunowie, którzy nie ukończyli przynajmniej jednego 10-dniowego kursu prowadzonego przez S.N. Goenkę lub jego asystentów, mogą pozostać z dziećmi tylko na czas trwania rejestracji. Po rozpoczęciu zajęć powinni opuścić teren kursu i powrócić dopiero na zakończenie.

Cel kursu

Aby nauczyć się Anapany, trzeba wziąć udział w kursie Anapany prowadzonym przez wykwalifikowanego nauczyciela.

Nauka obejmuje trzy etapy:

Moralność
IW pierwszym etapie dzieci podejmują świadomy wysiłek powstrzymywania się od wszelkiego rodzaju niewłaściwych uczynków. Zobowiązują się przestrzegać pięciu zasad moralnych: powstrzymanie się od zabijania, kradzieży, kłamstw, złego zachowania i brania środków odurzających. Stosowanie się do tych zasad pozwala umysłowi uspokoić się w stopniu wystarczającym, aby przejść do następnego etapu.

Koncentracja

Następnie dzieci uczą się praktykować medytację Anapana, skupiając uwagę na swoim oddechu – na naturalnym wdechu i wydechu.

Współczucie

Kurs kończy sie praktyką Metty (miłująca dobroć i dobra wola wobec wszystkich), w której dzielimy się osiągniętym na kursie spokojem i szczęściem ze wszystkimi istotami.

Nauki na wszystkich kursach są przekazywane za pomocą nagrań audio i wideo w lokalnych językach. Każdy kurs jest podzielony na krótkie sesje, 30 lub 40 minutowe, obejmujące zarówno praktykę, jak i zrozumienie teorii. W miarę możliwości czasowych organizowane są też różne zajęcia fizyczne i twórcze dla dzieci. Jednak więcej czasu przeznacza się na praktykowanie techniki.

Kontynuacja praktyki po zakończeniu kursu

Kontynuowanie praktyki jest niezbędne, jeśli dzieci mają odnieść prawdziwą korzyść z tej techniki. Dlatego zalecane jest, aby po zakończeniu kursu stworzyć dziecku w domu warunki do medytowania Anapany codziennie przez 10 – 15 minut. Dobrze jest też zachęcać dzieci do udziału w następnych kursach.

Zgłoszenia na kurs

Kursy różnią się długością i wiekiem dzieci. Aby zobaczyć rozkład kursów w swoim kraju lub regionie sprawdź terminy kursów, wybierz odpowiednią datę i poproś dziecko, aby wypełniło formularz. Ty również powinieneś wypełnić formularz dla rodziców/opiekunów.

Przed zgłoszeniem się na kurs, zarówno rodzice, jak i dzieci, muszą przeczytać i upewnić się, że rozumieją kodeks zachowania oraz rozkład dnia.

Powrót do góry

Rodzice

Tłumaczenia

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский

Dalsze informacje

Odwiedź stronę www.dhamma.org/pl