Rodzaje kursów


Sala medytacyjna w ośrodku w Anglii

Kursy mogą być stacjonarne lub niestacjonarne (bez noclegu). Wszystkie kursy są organizowane przez stowarzyszenia lub fundacje Vipassany (non-profit) w wielu miejscach na całym świecie. Różnią się długością trwania i wiekiem uczestników. [zob. kursy dla dzieci w wieku 8-12 lat oraz kursy dla młodzieży].

Kursy niestacjonarne organizowane w ośrodkach Vipassany lub w wynajętych miejscach prawie zawsze są jednodniowe. Przeważnie podaje się na nich posiłki, choć czasami uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą lunchu. Zdarza się, że w niektórych szkołach kurs jest dwudniowy, ale wtedy uczniowie wracają na noc do domu.

Stacjonarne kursy Anapany trwają dwa lub trzy dni i wszystkie posiłki są zapewnione. Uczestnikom nie wolno opuszczać miejsca, w którym odbywa się kurs przez cały czas trwania kursu. W czasie pobytu powinni również powstrzymać się od wszelkich religijnych i innych praktyk. Chłopcy i dziewczęta siedzą w sali medytacyjnej oddzielnie i pozostałe zajęcia również odbywają oddzielnie. Separacja obejmuje także zakwaterowanie, które jest przeważnie w pokojach kilku- lub wieloosobowych. Wiekszość ośrodków posiada ładne tereny spacerowe i do zabaw.


Kurs dla dzieci w ośrodku Vipassany w Niemczech

Kursy Anapany mogą odbywać się w różnych placówkach, takich jak szkoły, domy dziecka, internaty, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, ośrodki dla młodzieży itd. – na prośbę tych placówek i po przejściu przez pewne formalne procedury konieczne dla dobra dzieci. Placówki te proszone są również, aby po kursie umożliwiły dzieciom kontynuację praktyki Anapany przez stworzenie warunków do medytacji przez 10-15 minut dziennie.

Sesje medytacyjne prowadzą specjalnie przeszkoleni nauczyciele kursów dziecięcych, którzy sprawdzają, czy każde dziecko zrozumiało, co ma robić. Poza okresami medytacji dziećmi zajmują się inne dorosłe osoby, które prowadzą z nimi różne zajęcia w małych grupach, dostarczając materiały do czytania, rysowania, różnych zabaw itp.


Zajęcia w grupach w Południowej Afryce

Opłaty za kursy

Wszystkie kursy organizowane są z dobrowolnie ofiarowanych datków pieniężnych. Nigdy nie wyznacza się ani nie pobiera żadnych opłat. Dotacje przyjmowane są tylko od uczniów, którzy ukończyli przynajmniej jeden kurs i chcieliby podzielić się z innymi ludźmi korzyściami, jakich sami doświadczyli – dlatego finansują organizowanie kolejnych kursów dla następnych uczniów.

Powrót do góry

Rodzice

Tłumaczenia

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский

Dalsze informacje

Odwiedź stronę www.dhamma.org/pl