סרטים

המצפן - 12 דקות
The Compass
ילדים לומדים מדיטציה.


סרטיםלמידע נוסף

www.pamoda.dhamma.org


International Website for Children & Teens

www.children.dhamma.org