לוח הזמנים של הקורס

9:00 - 9:30    הרשמה |היכרות בקבוצות

9:40               שיחת מבוא

10:00 - 10:40 מושב אנפאנה

10:40 - 11:00 פעילויות וארוחת עשר קלה

11:00 - 11:45 מדיטציה

11:45 - 12:45 ארוחת צהריים והמשך פעילות

12:45 - 13:15 מדיטציה

13:15 - 14:15 המשך פעילויות

14:15 - 14:45 מדיטציה

14:45 - 15:15 פעילויות

15:15 - 15:35 מדיטציה

15:35 - 16:00 הפסקת התרעננות

16:00 - 16:30 מדיטציה מסיימת

16:30             סיום הקורס | תערוכה

 
ילדיםלמידע נוסף

www.pamoda.dhamma.org


International Website for Children & Teens

www.children.dhamma.org