לוח הזמנים של הקורס

9:00 - 9:30 הרשמה |היכרות בקבוצותהרשמה

9:40 שיחת מבוא

10:00 - 10.40 מושב אנפאנה

10.:40 - 11:00 ארוחת עשר קלה ומשחקי הכרות

11:00 - 11:45 מדיטציה

11:45 - 12:45 ארוחת צהריים ופתיחת שולחנות יצירה

12:45 - 13:15 מדיטציה

13:15 - 14:15 יצירה

14:15 - 14:45 מדיטציה

14:45 - 15:15 יצירה ומשחקי חוץ

15:15 - 15:35 מדיטציה

15:35 - 16:00 הפסקת התרעננות

16:00 - 16:30 מדיטציה מסיימתמדיטציה מסיימת

16:30 סיום הקורס | תערוכה

ילדיםלמידע נוסף

www.pamoda.dhamma.org


International Website for Children & Teens

www.children.dhamma.org